Els PC

L'Amstrad PC 512K va posar a l'abast de molts usuaris domèstics, l'ús de l'ordinador. Al costat un PC basat en el procesador 8086

El PC (acrònim de personal computer) s'identifica amb l'estàndar que IBM va imposar a començament dels anys vuitanta.

El fet que IBM en lloc de fabricar els PC només els muntés va propiciar la sortida de clònics o ordinadors compatibles amb IBM, basats en processadors Intel i el sistema operatiu DOS de Microsoft. Així, els ordinadors personals PC compatibles esdevenen àmpliament majoritaris en el mercat.

Amb l'aparició del sistema operatiu Windows, els PC s'apropaven a la forma gràfica de treball que caracteritza els Macintosh d'Apple des del primer moment.

Aquest apropament s'ha reafirmat amb l'aparició de la versió 95 de Windows. IBM compta amb el seu propi sistema operatiu (OS/2), poc utilitzat, per a PC.

Altres ordinadors domèstics, com els Apple Macintosh i els Amiga, sobre processadors Motorola, utilitzen sistemes operatius propis.

Un Apple Macintosh 512 K i un Commodore Amiga 2000.[Màquines de tecnologia obsoleta] [Els jocs] [Els PC] [El tractament de textos] [Qui té por de l'ordinador?] [Els productes interactius i multimèdia] [Internet] [El present] [El futur de l'ordinador personal] [Aportacions i opinions rebudes] [Crèdits]
MCSV
15/10/96